In het Centrum van ’s-Hertogenbosch is (net als in veel vergelijkbare steden) sprake van permanente veranderingen en een constante dynamiek. De Retail omgeving verandert voortdurend en ook de consument heeft steeds veranderende wensen en behoeften. Dat vraagt van een stad als ’s-Hertogenbosch, en dus ook van haar belangenbehartigers, veel inspanning om die stad vitaal en aantrekkelijk te houden om te wonen, te winkelen, te verblijven en te recreëren.

Ons werkgebied omvat wat wij noemen “de nieuwe binnenstad”. Dat zijn behalve het historisch centrum, waarin het kernwinkelapparaat is gesitueerd, ook de aan die binnenstad aansluitende gebieden, zoals de “Kop van het Zand”, het 1931 Congrescentrum en de Brabanthallen, de Parallelweg, het Paleiskwartier en tenslotte “Willemspoort”

Voorzitter:
Anton van de Rijt

Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere belanghebbenden, zoals de belangenvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch (winkeliers/ondernemers), de horeca, de ambulante handel en onze vereniging vindt er onder meer via het Centrummanagement regelmatig gestructureerd overleg plaats en worden we geïnformeerd over ontwikkelingen. In dit overleg zorgen wij dat het geluid van de eigenaren en beleggers ook gehoord wordt.

De belangenbehartiging voor de beleggers, met de grote focus op de ‘nieuwe’ binnenstad

Lid:
John Groenewoud

Lid:
Mieke van Deursen

Lid:
Monique Persoons

Lid:
Roland Hermans