Oprichting BIZ

De gemeenteraad nam in 2021 de nota “Economisch perspectief Brede Binnenstad” als leidraad voor de versterking van de binnenstad. Een jaar later is de stichting Den Bosch Partners opgericht om tot een betere afstemming en samenwerking in de binnenstad te komen.

Als vastgoedeigenaren hebben we onze inbreng in de totstandkoming van deze nieuwe organisatie gehad. De financiering van de stichting wordt gedragen door de gemeente, de ondernemers (via SOCH) en de vastgoedeigenaren uit een bijdrage per object. Om de besteding van die opbrengsten ook in eigen hand te kunnen houden is de BIZ ’s-Hertogenbosch opgericht. Die BIZ ’s-Hertogenbosch is een wettelijk gedragen organisatievorm waarin we als vastgoed-eigenaren verenigd zijn. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zich bereid verklaard bij voldoende draagvlak de bijdrage van de vastgoedeigenaren te matchen.

Den Bosch Partners samenwerking

Den Bosch Partners is een zelfstandige organisatie waarin de volgende partijen samenwerken: SOCH (de retailondernemers), Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch, Cultuur en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum ’s-Hertogenbosch. Het gezamenlijke doel is de binnenstad beter te maken: qua belevingswaarde, maar ook sociaal, economisch, cultureel en op het gebied van duurzaamheid.

Als de stad zijn aantrekkingskracht behoudt en versterkt, is dat goed voor iedereen. Een fijne stad, waar mensen graag komen, verblijven, werken én wonen.

Samen Eigenaar.

Handige links

> Chainels communicatieplatform BIZ

> Linkedin groep BIZ